Nedsæt dit svind

posted in: Slider | 0

Du kan jo lave en kopi af denne side og se om tallene er skræmmende, tallet skal ikke være særligt stort før et varesikringssystem kan være en rigtig god forretning.

Butikkens omsætning: Kr. .

Formodet svind total: Kr. .

Svindet deles normalt op i 3 kategorier. Hvordan er fordelingen i Deres butik?

Administrativt svind: % af totalsvind kr. .

Papirfejl.

Varemodtagelse.

Kasserede varer/nedsatte varer.

Kalkulationsfejl.

Rabatter.

Personaletyverier: % af totalsvind kr. .

Varetyverier til eget forbrug.

Varetyverier til videresalg.

Kassesvindel (returbonner, vennerabatter m. m).

Butikstyverier: % af totalsvind kr. .

Tilfældighedstyven, det er din daglige kunde, der lader sig friste til tyveri, ombytning af priser eller anden form for svindel.

Elektronisk varesikring afholder ofte denne kategori fra at stjæle.

Tilfældighedstyven står for ca. 75% af butikstyverierne.

Den professionelle tyv står for de sidste 25%.

Elektronisk varesikring, kameraovervågning plus et motiveret personale er midlet mod den professionelle tyv.